Γιώτα Παναγοπούλου

Μοιρασου

Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο «Σπουδές στην εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1995. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων και διδάσκει στο Μεταβατικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεσης) και των Αρχαίων Ελληνικών.