Φώτης Σταμούλης

Μοιρασου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 2006. Ειδικεύεται στη διδασκαλία της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.