Χρήστος Βλασταράκος

Μοιρασου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδάσκει στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1998. Από το 2008 διδάσκει στα Νέα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα. Ειδικεύεται στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.

Συγγραφικό έργο

Ο Χρήστος Βλασταράκος έχει γράψει τα ακόλουθα βιβλία:

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής σε αυτοτελή μαθήματα, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2006
Ασκήσεις Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής με 2800 παραδείγματα, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2007
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Λύκειο, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2009
Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής για το Λύκειο, (υπό έκδοση)
Αρχαία Ελληνικά (γνωστό) για την Γ΄ Λυκείου - Φιλοσοφικός Λόγος (υπό έκδοση)